marți, 26 aprilie 2011

Citatele autoarei

 •  În Biblie sunt scrise multe, dar nimeni nu le ia in serios.
 • Stăteau faţă-n faţă doi copii aparţinând a două rase antitetice ale societăţii; copila bălaie, binecrescută, cu părul auriu, ochii adânci, fruntea inteligentă, nobilă şi mişcări de prinţesă; şi semenul ei de culoare neagră, vioaie, şireată, slugarnică, dar ageră. Erau adevărate figuri reprezentative ale rasei lor. Cea saxonă - produs al multor veacuri de cultură, de stăpânire, de educaţie, de superioritate fizică şi morală; cea africană - născută din veacuri de împilare şi supunere, de neştiinţă, trudă şi viciu.
 • Bătaia şi ocările sunt ca unele medicamente; trebuie să măreşti doza pe măsură ce scade sensibilitatea.
 • Copiii nu înţeleg niciodată catehismul când îl învaţă; dar mai târziu, când sunt mari, şi-l reamintesc cu uşurinţă.
 • Gândurile unui copil sunt obscure, nedefinite şi se apropie mai mult de instinct.
 • Cele mai amare lacrimi vărsate deasupra mormintelor sunt pentru cuvinte nerostite şi fapte nesăvârşite.
 • Toate virtuţile şi gingăşia celor rămaşi în viaţă nu sunt nimic pe lângă farmecul deosebit al cuiva care nu mai este!
 • Femeile în vârstă ajung cu timpul grozav de deştepte: e de ajuns ca un copil să strănute sau să tuşească puţin ca să li se pară că cine ştie ce-o să i se întâmple.
 • Harpa sufletului omenesc e atât de meşteşugit alcătuită, încât numai o lovitură care i-ar rupe dintr-o dată toate coardele ar putea să-i nimicească orice putinţă de vibrare.
 • Să fii într-adevăr măreţ în lucrurile mărunte, să fii cu adevărat nobil şi eroic în detaliile insipide ale vieţii de zi cu zi, este o virtute atât de rară, încât este demnă de canonizare.
 • Zi cu zi se scurge viaţa noastră, a tuturor.
 • Pentru a fi eficace, educaţia trebuie etapizată.
 • Sclavul devine un tiran îndată ce poate să o facă.
 • Adevărul este cel mai bun lucru pe care îl putem oferi oamenilor în cele din urmă.
 • Nu aş ataca credinţa unui păgân fără a fi sigur că am una mai bună pentru a o înlocui.
 • Misticile închipuiri ale inspiraţiei sunt talismane şi pietre preţioase încrustate cu tainice hieroglife.
 • Nu în bogăţiile atotputerniciei se află măreţia adevărată, ci în renunţarea de sine şi într-o iubire atotrăbdătoare.
 • Cel care n-a auzit vreodată decât ocări e ciudat de neîncrezător faţă de o manifestare atât de sublimă cum e blândeţea.
 • Sufletul, înfiorat de necunoscut, se trezeşte între două eternităţi obscure - eternitatea trecutului şi eternitatea viitorului.
 • Acolo unde pictura este slabă, şi anume, în exprimarea celor mai înalte şi spirituale idei, muzica este puternică în mod sublim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu